KAKO ODRŽAVATI MALI AKVARIJUM OD 10-20LIT

Ovo je mali deo prirode i malo vodeno stanište u vašem domu. Prvo upozorenje odnosi se na to da ovakvi akvarijumi ne mogu imati puno stanovnika. Ograničite broj ribica poštujući pravilo da jednoj ribici treba obezbediti 2-3lit vode. Imajte na umu da japanke puno prljaju akvarijum pa birajte sitnije stanovnike kao što su gupike,platike,zebrice…Set za ovakav akvarijum sadrži:

  • akvarijum proizvoljnog oblika male litraže sa poklopcem da se spreči isparavanje vode.
  • podloga za akvarijum. To su kvarcni kamenčići,sitniji granulat. Potrebno ih je dobro oprati tako što preko njih nalivate običnu vodu bez deterdženta, par puta promešate i izbacite tu vodu. Ovo radite dok voda iznad podloge ne bude čista.
  • poster se lepi za zadnje spoljašnje staklo,selotepom ili JUWEL  lepkom koji omogučava da poster savršeno leži na staklu. Sve što stavljate u akvarijum od ukrasa morate oprati u čistoj vodi.
  • filter za vodu. Za ovako male akvarijume preporučujem Vam da koristite vazdušnu pumpu, na manjoj brzini, i mali sunđerasti ili korner filter. Postoje i motorni pumpa-filteri male snage ali je protok takav da okreće veliku količinu vode pa ribice ne mogu da plivaju. Spoljašnja pumpa se postavlja iznad nivoa vode i crevom povezuje sa filterom. Da sunđer filter ne bi plutao po akvarijumu izstisnite iz njega vazduh.
  • priprema vode. Voda treba da bude odstojala u akvarijumu u kome rade pumpa i filter. Time se oslobađa od hlora. Ukoliko nemate odstojalu vodu možete u česmovaču dodati SERA aquatan koji u sebi, pored ostalog sadrži i antihlor. Preporučujem da se u vodu doda potrebna količina SERA nitrivec-a radi ubacivanja korisnih bakterija koje će vršiti filtraciju. U roku od 24h po ubacivanju SERA nitriveca treba akvarijum naseliti ribicama. Ako ne stavljate preparat, sačekajte 2-3 dana, pa onda naselite akvarijum.
  • mrežica

Ovakav akvarijum nije potrebno osvetljavati nekim specijalnim osvetljenjem tako da ne preporučujem sađenje prirodnog bilja. Kada hranite ribice isključite pumpu da bi površina vode bila mirna da ribice mogu da jedu. Ukoliko ne pojedu sve, u roku od 2-3 minuta, mrežicom izvadite višak hrane ili ga pokupite tankim crevom sa dna. Sledeći put dajte manju količinu hrane.

ODRŽAVANJE AKVARIJUMA:

Osim čišćenja filtera, jedanput mesečno, potrebno je ostrugati unutrašnje strane akvarijuma i tankim crevom sa dna pokupiti prljavštinu. Ukolko je akvarijum potrebno detaljnije očistiti onda perbacite vodu i ribice u kofu, a podlogu detaljno operite. Zatim vratite ribice sa većim delom stare vode u akvarijum. Nikada ne menjajte velike količine vode. Preporučujem Vam da ako je akvarijum veoma prljav menjate više pute po manje porcije vode. Uvek dodajte odstojalu vodu.