Opis

EFFIPRO za mačke

Proizvođač: VIRBAC S.A. Francuska

Jedna pipeta od 0.5 ml sadrži 50mg Fipronila

Insekticidna aktivnost ovog proizvoda protiv buva (Ctenocephalides felis) traje oko 5 nedelja.

Akaricidna aktivnost ovog proizvoda protiv krpelja (Rhipicephalus sanguineus,Ixodes ricinus, Dermacentor reticulatus) traje do 4 nedelje

Ovaj preparat je efikasan u tretmanu i kontroli alergijskog dermatitisa pasa izazvanog pljuvačkom buve (FAD).

 

KONTRAINDIKACIJE

Preparat se ne aplikuje mačićima mlađim od 2 meseca i/ili lakšim od 1 kg.

Preparat se ne aplikuje kod bolesnih (sistemska oboljenja, groznica) kao i životinja u rekovalescenciji.

Preparat se ne upotrebljava kod kunića jer može dovesti do neželjenih reakcija čak i sa letalnim ishodom.

 

NEŽELJENA DEJSTVA

U slučaju lizanja mesta aplikacije, može doći do kratkotrajne hipersalivacije. Na mestu aplikacije se, u retkim slučajevima, mogu javiti lokalni gubitak dlake, ljuspanje kože, svrab i crvenilo

Minimalni interval između dva tretmana je 4 nedelje. Da li će se ovim preparatom životinje tretirati svake 4 nedelje ili ređe, zavisi od epidmiološke situacije (prisustva buva u krpelja, godišnjeg doba,

broja životinja i td.)

POSEBNA UPOZORENJA

Šamponiranje sat vremena pre tretmana nema uticaja na efikasnost preparata protiv buva.

Trebalo bi izbeći kupanje ili potapanje u vodu dva dana nakon nanošenja proizvoda.

Preparat ne sprečava krpelje da se ”okače ”za životinju.Ukoliko je životinja tretirana pre izlaganja krpeljima, krpelji će biti ubijeni u prvih 24-48 sati posle kačenja.Buve sa životinja često infestiraju korpe,postelju i uobičajena mesta za odmor životinje kao što su tepisi i nameštaj koje bi u slučaju masivnih infestacija trebalo tretirati sa odgovarajućim insekticidom uz redovno usisavanje.

Kada se koristi kao deo strategije tretmana FAD-a (Alergijskog dermatitisa izazvanog buvama), preporučuje se upotreba preparata svakog meseca i kod svih pasa u domaćinstvu.

Upotreba tokom graviditeta i laktacije

Laboratorijska ispitivanja nisu pokazala bilo kakav teratogeni ili embriotoksični efekat fipronila.