Opis

Delotvoran je za mačke koje imaju mekanu stolicu povezanu sa stresom, upotrebom antibiotika ili promenom ishrane. Delotvoran je i za mačke s problemom nadimanja, mačke s lošim kvalitetom fekalijuma i mačke s GI poremećajima povezanim s neravnotežom mikroflore. Probiotik može delovati i kao sredstvo za poboljšanje ukusa za mačke s istančanim ukusom.