Product Description

Aktivna supstanca prazikvantel. Ovaj lek služi za prevenciju i lečenje parazitskih infekcija kod pasa i mačaka koje uzrokuju zreli i nezreli oblici pantljičara-cestoda. Tablete se upotrebljavaju perioralno u dozi naznačenoj u uputstvu .